ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument o ochraně osobních údajů pro alimoder ("Společnost," "my," "nás" nebo "naše") popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a/nebo sdílet ("zpracovávat") vaše informace při využívání našich služeb ("Služby"), například při:

Navštivte prosím naši webovou stránku na adrese com nebo jakoukoli jinou naši webovou stránku, která odkazuje na tato pravidla ochrany osobních údajů.

Zapojte se s námi i jinými souvisejícími způsoby, včetně nákupů, marketingu nebo účasti na událostech. 

OTÁZKY NEBO OBLASTI ZÁJMŮ?
Přečtením těchto pravidel ochrany osobních údajů získáte lepší přehled o svých právech a možnostech týkajících se ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte prosím naše služby.

Tato shrnutí poskytují klíčové body z našich pravidel ochrany osobních údajů, ale můžete se dozvědět více podrobností o kterékoli z těchto oblastí pomocí našeho obsahu níže, kde najdete příslušnou sekci, kterou hledáte.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Při návštěvě, používání nebo procházení našich služeb můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na způsobu vaší interakce s alimoder a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte.

ZPRACOVÁVÁME NĚJAKÉ CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud je to nezbytné a s vaším souhlasem nebo v souladu s příslušnými zákony, můžeme zpracovávat citlivé osobní údaje.

 

DOSTÁVÁME NĚJAKÉ INFORMACE OD TŘETÍCH STRAN?

Můžeme obdržet informace z veřejných databází, od marketingových partnerů, sociálních médií a dalších vnějších zdrojů.

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Vaše informace zpracováváme k poskytování, zlepšování a správě našich služeb, komunikaci s vámi, zajištění bezpečnosti a prevence proti podvodům a plnění právních předpisů. Vaše informace můžeme také zpracovávat pro další účely se souhlasem. Vaše informace zpracováváme pouze tehdy, když máme platný právní důvod k takovému zpracování.

V JAKÝCH SITUACÍCH A S JAKÝMI DRUHY TŘETÍCH STRAN SDÍLÍME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše informace můžeme sdílet v konkrétních situacích a s určitými kategoriemi třetích stran. 

JAK ZAJIŠTUJEME BEZPEČNOST VAŠICH INFORMACÍ?
Máme zavedené organizační a technické procesy a postupy, které slouží k ochraně vašich osobních údajů. Nicméně není možné zaručit stoprocentní bezpečnost elektronického přenosu přes internet ani technologií pro ukládání informací, a proto nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackerům nebo jiným neoprávněným třetím stranám se nepodaří překonat naši bezpečnost a neoprávněně shromáždit, získat, odcizit nebo upravit vaše informace. 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou uchovávány poskytovatelem služby, na jejich opravu a vymazání.

JAK MOHU UPLATNIT SVÁ PRÁVA?
Nejjednodušším způsobem, jak uplatnit svá práva, je kontaktovat nás. Vaši žádost budeme zohledňovat a jednat v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.